Sahibinden İzmir Menemen'de 66.240 m² Çiftlik

Sahibinden İzmir Menemen'de 66.240 m² Çiftlik
İzmir - Menemen - Kesik Tarla - Tarla
Bu ilan 1 adet gayrimenkulden oluşmaktadır.
66.240 m2 Tarla
  • Ada 1213
  • Parsel 1
  • Binanın Yaşı 2021
  • Krediye Uygun Evet

Adres

KESİK MAH. HARTA DÜZÜ MEVKİİ SOK.NO: 1 DAİRE: 1 MENEMEN - İZMİR

Açıklamalar

1213 Ada 1 Parsel "Tarla" vasıflı, 66.240 m²'dir. Parsel yamuk planlı olup, yamuğun üst kısmını oluşturan cephesi yaklaşık 325 m uzunluğa sahip olarak tamamı karayolu üzerine yerleşik durumdadır. Parsel topografik olarak düz olup üzerinde Seyrek Belediyesi tarafından 2007 ve 2009 yıllarında ruhsatlandırılmış, mimari projelere göre tatbik edilmiş bir tesis bulunmaktadır. Taşınmaz sağmal inek çiftliği bünyesinde, 1 adetinin sadece zemin tesfiyesi yapılmamış 2 adet beheri 240 hayvan kapasiteli ahır, 1 adet sağımhane, üst katında yönetim bölümü, 1 adet ot - yem deposu, 1 adet doğumhane, 1 adet hayvan hastanesi, 2 adet aile lojmanı, 1 adet yemekhane, bitişiğinde 2 adet bekar lojmanı, ön bölümünde verandalar, silo grubu ve ek tesisleri inşa edilmiştir. 

2 adet ahır ; Tesise yoldan girişe göre arazinin yaklaşık sağ bölümünde konumludurlar. Sağımhane olarak kullanılan binanın hemen arkasında yerleşiktirler. Beher ahır 91.23 m x 27 m olup beher ahırın kapalı alanı 2.464 m²’dir. Her bir ahır çift yönlü şekilde, 120 x 2 = 240 adet büyükbaş hayvan kapasitelidir. Binalar çelik kontrüksiyon olarak imal edilmişlerdir. Ahırlardan 1 adeti altyapısı ve tüm zemin işlemleri bitmiş, hayvan alanları hazır şekilde kullanıma hazırdır. Diğer yönde yapılmış olan bölümde ise tüm üst ve yan kaplamalar tamamlanmış olup sadece zemin betonu atılmamış, hayvanların düzenli olarak hareket etmelerini sağlayan üniteler monte edilmemiş olarak mevcut durumdadırlar. Toplamda ahır bölümleri 4.928 m² kapalı alandan oluşmaktadır.

Ahır gezinti bahçeleri; her iki ahırın bitişiğinde ve beherinin her bir yanında birer adet olmak üzere, her biri 91 m x 18 m uzunluğunda, toplam 4 adet hayvan gezinti alanı bulunmaktadır. Yaklaşık 1.8 m yüksekliğinde beton duvarlar ile çevrili olup  zeminleri sıkıştırılmış toprak dolgu kaplıdır. 

Sağımhane, süthane ve ofis alanları; Sağımhane olarak kullanılan bina çelik konstrüksiyon sistemle ve sandeviç panel çatılı olarak imal edilmiştir. Binanın asma kat niteliğindeki ara katında yönetim ofisi ve büro bölümü yerleştirilmiştir. Zeminde 49 m x 14 m olup toplam kapalı alanı 686 m²’dir. Zemin katın giriş alanı bölümü süthane olarak inşa edilmiştir. Üst katında ofis bölümü 14 m x 9,60 m olup toplam kapalı alanı 134 m²’dir. Binanın ofis bölümünde yönetici odası, ofis, wc alanları vs. bulunmaktadır. Ön kısımda binanın dış cephesi dekoratif olarak kayrak taşı kaplanmıştır. Büro bölümünde de iç kısımlar kısmen dekoratif kayrak taşı kaplıdır, büro alanlarında nitelikli bir iç dekorasyon hakim olup, bu bölümün sağımhaneye bakan yönünün cam olarak imal edilmiş olması dolayısı ile tesisi içeriden izlemek mümkündür. Toplamda bu bina 820 m² kapalı alanlıdır.

Hayvan hastanesi; Toplam yaklaşık 427  m² alanlıdır. Hastalanan hayvanların diğerlerinden tecrit edilmesi maksadı ile ahırların yakın noktasında inşa edilmiştir. Çelik karkas sistemli, ara bölmeleri briket ve tuğladan mamul, zemini ateş tuğlası kaplı bir alandır. Yaklaşık 5,50.m çatı yüksekliğine sahiptir. Ot-yem deposu olarak kullanılan bina çelik konstrüksiyon sistemle ve sandeviç panel çatılı olarak imal edilmiştir. Binanın kapalı alanı 52 m x 14 m olup toplam kapalı alanı 930 m²’dir. Ön bölümde 52 m x 7 m ölçülerinde trapez saç çatılı açık alanlı bir bölüm mevcuttur. Ot yem deposu içinde zeminler helikopter şap kaplıdır. Duvarlar briket dolguludur. İçinde 6 adet bölünmüş yem alanı mevcuttur. 

Doğumhane; Doğum sürecinde olan hayvanların tecrit edilmesi ve yeni doğmuş yavruların daha iyi bakım yapılması için düzenlenmiş, ahırların uzağında bir bölgede konumlanmış ayrı bir yapıdır. Bina çelik konstrüksiyon sistemle ve sandeviç panel çatılı olarak imal edilmiştir. Binanın kapalı alanı 16,60 m x 45,1 m olup toplam kapalı alanı 750 m²’dir. Hemen yan tarafında aynı uzunlukta ve 7 m derinliğinde bir sundurma alanı mevcut olup, yeni doğan ünitesi tabir edilecek her bir yavru için temin edilmiş özel korumalı kafesler bu bölümde konumlandırılmıştır. Ana binada zeminler ateş tuğla kaplıdır. Duvarlar kısmen seramik olarak kaplanmıştır. 

2 adet aile lojmanı; Tesisin sol bölümünde girişe yakın şekilde konumlanmış olan tek katlı bir yapıdır. Bina kapalı alanı 2 x 9 m x 8 m olup toplam kapalı alanı 144 m²'dir. Yaklaşık kare formlu 2 adet bina bulunmaktadır. Binaların birbiri ile iç yerleşim açısından aynı olup, 2+1 kullanımlı aile konutu olarak inşa edilmişlerdir. Beherinin dış duvarları dekoratif kiremit kaplı olup içlerinde açık mutfak , banyo mevcuttur. Islak hacimlerde zeminler ve duvarlar seramik kaplı, genel alanda zeminler laminant parke kaplı, duvarlar ve tavanlar plastik boyalıdır. Mutfak dolapları , pencere kapı doğramaları, vitrifiyeler monte edilmiş olup , mevcutta 1 adeti kahya evi olarak kullanılmaktadır. 

Yemekhane ve 2 adet bekar lojmanı;Tesisin sol bölümünde aile lojmanlarının bitişiği şekilde konumlanmış olan tek katlı bir yapıdır. Bina kapalı alanı 11 m x 22 m olup, toplam kapalı alanı 242 m²'dir. Yaklaşık dikdörtgen formlu 1 adet bina bulunmaktadır. Binanın dış duvarları dekoratif kiremit kaplı olup içinde açık mutfak, banyo mevcuttur. Islak hacimlerde zeminler ve duvarlar seramik kaplı, genel alanda zeminler laminant parke kaplı, duvarlar ve tavanlar plastik boyalıdır. Mutfak dolapları , pencere kapı doğramaları, vitrifiyeler monte edilmiştir. Ayrıca ön bölümde toplam yaklaşık 88 m² alanlı bir veranda bölümü mevcuttur. 

Silo ve arıtma bölümü;Parselin sol alt köşesinde atık depo alanı organize edilmiştir. Bu alan içinde 28 m çaplı, 3 m yüksekliğinde 1 adet membran silo, 10,50 m çaplı, 3 m yüksekliğinde ikinci bir silo ve 1 adette betonarme olarak yapılmış kare formlu 5 m yüksekliğinde, 25 m²  alanlı havuz alanı bulunmaktadır. İçinde dalğıç pompa mevcuttur.Ayrıca parselin önyol cephesi 325 m, bir yanı 157 m, diğer yanı 255 m, alt kenarı ise 315 m olup , parsel çevresi duvarların uzunluk toplamı yaklaşık 1.050 m'dir. Parselin tüm çevresi içeriden ve dışarıdan yaklaşık 1m derinliğinde direnaj veya sulama kanalları ile dönülmüştür. Parsel bünyesinde farklı noktalarda betonarme foseptik çukurları düzenlenmiştir.Parselin yol yönünde bulunan cephesi, 325 m'lik bölümde yaklaşık 5 m yüksekliğinde briket mahiyetli duvar ile çevrilidir. Bunun dışındaki 3 yönde ise toplam yaklaşık 725 m'lik bölümde yaklaşık 2 m yüksekliğinde perde duvarlar mevcut olup, bu duvarların üzerinde ithal olarak temin edilmiş elektrikli tel çitler yerleşiktir.Yol yönünde yaklaşık 325 m uzunluğunda, içeriye doğru 5 m uzunluğunda tüm cephe boyunca trapez saç kaplı sundurmalar yapılmış olup , depo sahası olarak kullanılması planlanmıştır. Bu bölümün hemen başında bekçi kulübesi, arkasında trafo binası bulunmaktadır. Her iki binada dekoratif tuğla ile imal edilmişlerdir. Tesis bünyesinde jeneratör mevcuttur.Menemen Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde 2007 ve 2009 tarihli onaylı projeler incelenmiştir. Projelere ve ruhsata göre parsel üzerinde yaklaşık 8.100 m² kapalı alan bulunmaktadır. Bu alana trapez saçlı sundurma alanları, trafo ve bekçi binaları dahil değildir. Gayrimenkulün toplamında bu projelerden farklı bir uygulama yapılmamış olduğu , alınmış olan ruhsatlara ve onaylanmış projelere uygun inşa edildiği görülmüştür.Tesis bünyesinde binalar dışında kalan alanların büyük ölçüde mıcır vs. ile düzenlenmiş olduğu, yaklaşık 1.000 m uzunluğunda tesfiyeli, mıcırla finalize edilmiş, parsel içini dolaşan araç yolu bulunduğu görülmüştür. Parsel girişinde kısmi sundurma inşa edildiği görülmüştür.

Teklif Bekleniyor
Başlangıç Fiyatı: ₺24.000.000
Sonraki Teklif:
Minimum Artış Tutarı: ₺ 240.000
Hizmet Bedeli
₺ 1.132.800
İhaleye katılabilmeniz için belirlenmiş hizmet bedelini yatırmanız gerekmektedir.
TR64 0004 6002 4188 8000 1653 21
Teklif vermek için oturum açın!
Nasıl yardımcı olabiliriz?

Bu ilan hakkında bilgi almak
veya görmek için bizi arayabilirsiniz.

444 26 43

Nasıl Teklif Veririm?

İmzalayın İhale şartnamesini imzalayın ve ihaleye katılım koşullarını sağlayın.
Ödeyin İhale katılım bedelini ilgili bankanın genel müdürlük hesabına ödeyin.
Kazanın İhale katılımınızı gerçekleştirerek ihaleyi kazanın.
Edinin İhaleyi kazandığınız tutar üzerinden kalanı ödeyerek satışı tamamlayın.

Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, çerez politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.